Adjectifs : 01a


|  Home  |  Inhalt  |  A-Z  |  Material  |  Neu  |  Zufall  |  SiteMap  |  Suchen  |  Hilfe  |  Links  |  13.05.2018  |  © allgemeinbildung.ch  |


Wichtiger Hinweis !Wähle jeweils den richtigen Begriff aus.


  masculin
 1. actif
 2. beau
 3. blanc
 4. bleu
 5. bon
 6. complet
 7. confortable
 8. gentil
 9. grand
 10. gros
 11. haut
 12. heureux
 13. jeune
 14. léger
 15. long
 16. marron
 17. mauvais
 18. nouveau
 19. petit
 20. vieux
féminin
active
belle
blanche
bleue
bonne
complète
confortable
gentille
grande
grosse
haute
heureuse
jeune
légère
longue
marron
mauvaise
nouvelle
petite
vieille
en allemand
Startseite (Home)  |  Inhalt  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |